MiFilm Pályázatok


Pályázati felhívás

Az Észak-magyarországi Regionális Filmalap - Miskolc Alapítvány pályázatot hirdet a régióban megvalósuló filmalkotások elkészítésének általános gyártási támogatására.

A pályázat célja:

Észak-magyarországi Régióban megvalósuló filmalkotások (nagyjátékfilm, kisjátékfilm, animációs film, dokumentumfilm, reklámfilm) elkészülésének általános gyártási támogatása.

A támogatás az alábbi tevékenységekből áll:

 • helyismerettel rendelkező szakmai segítségnyújtás a forgatási helyszínek felkutatásában,
 • helyismerettel rendelkező szakmai segítségnyújtás a régióban igénybe vehető és a forgatáshoz kapcsolódó szolgáltatókról, szolgáltatásokról (szállás, étkezés, szakmai munkák, helyi szolgáltatók, stb) legkedvezőbb ajánlatok felkutatása,
 • segítségnyújtás a Miskolci Önkormányzat többségi tulajdonában lévő cégek és intézmények szolgáltatásainak legkedvezőbb árú igénybe vételére,
 • közreműködés abban, hogy a gyártás a régióban a lehető leghatékonyabban és zökkenőmentesen történjen,
 • segítségnyújtás a gyártás során felmerülő egyedi problémák, helyzetek kezelésében,
 • napi, folyamatos kapcsolattartás biztosítása

A támogatás formája:

A támogatás nem pénzbeli hozzájárulás az alkotás elkészítéséhez. A támogatás kizárólag a tárgyévben megvalósuló alkotásokra lehet igényelni.

A támogatottak köre:

A Filmalap azon pályázóknak nyújt szakmai segítséget, akik az Észak-magyarországi Régióban kívánják alkotásukat elkészíteni.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, ha

 • a régiót alkotásában negatív színben tünteti fel,
 • a pályázatát nem a kiírásnak megfelelően nyújtja be,
 • az alkotásának témája bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • az alkotásának témája alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • az alkotásának témája a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Egyéb feltételek:

A pályázó vállalja, hogy amennyiben a Filmalaptól támogatásban részesül, akkor a pályázat kiírója támogatóként feltűntetésre kerül a megjelenéseiben.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatot a kitöltött adatlappal és a szükséges mellékletekkel együtt 1 cégszerűen aláírt papír alapú és 1 elektronikus (cd, dvd) formában, postai úton ajánlott, tértivevényes feladványként kell benyújtani az alábbi címre:

Észak-magyarországi Regionális Filmalap - Miskolc Alapítvány
3530 Miskolc, Városház tér 20.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a forgatókönyvet,
 • a szinopszist,
 • az alkotók szakmai életrajzát,
 • a rendezői elképzelést,
 • gyártási ütemtervet, külön részletezve a régióban megvalósuló jeleneteket
 • nyilatkozatot és dokumentációt a film előkészítéséhez és gyártásához máshol elnyert állami támogatások összegéről,
 • nyilatkozatot és dokumentációt az esetleges koprodukciós partnerektől,

A pályázat benyújtásának határideje:

2010. december 1-ig folyamatos

A pályázati döntés:

A beérkezett pályázatokról a Filmalap Kuratóriuma legkésőbb a benyújtást követő 30 napon belül dönt.

A pozitív elbírálásban részesített pályázókkal az Alap megállapodást köt, melybe az együttműködés összes feltételét rögzítik.

A pályázók döntést követő kiértesítése:

Az Észak-magyarországi Regionális Filmalap - Miskolc Alapítvány Kuratóriuma a döntést követő 15 napon belül postai úton értesít küld a pályázóknak a támogatási döntésről.

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Észak-magyarországi Regionális Filmalap - Miskolc Alapítvány
Telefon: 20/928-2951
E-mail: info@mifilm.hu

Letölthető dokumentumok: